Ljudkopiering.se

Om oss

Ljudkopiering.se har sitt ursprung i vårt eget behov att ”rädda” gamla inspelningar för eftervärlden, men kanske främst för oss själva.
Vi har tillsammans stor erfarenhet av ljudinspelningar, musicerande och musikproduktion under många år.

Vi samarbetar mellan våra två bolag Alldiv AB och Giant Dwarf AB. Vi vet att det finns ett stort behov av att rädda gammalt inspelat material och vill gärna vara en del av den processen och förse dig som kund med digitaliserat oersättligt material. I vår ”moderna” tid har vi ju backuper på allt, så ta tillfället i akt att ta din backup på dina förgängliga bandinspelningar.